Wetgeving en Juridische Status van Stacaravans

Wetgeving en Juridische Status van Stacaravans

Wetgeving en Juridische Status

Wetgeving en Juridische Status

In dit artikel kunt u informatie vinden over de wetgeving rondom stacaravans.

Al veel jaren staan er stacaravans op de Nederlandse campings. De voorzieningen zijn in de loop der jaren ook steeds beter geworden. Zo zijn er om veel stacaravans tuiten aangelegd en zijn de caravans aangesloten op de plaatselijke infrastructuur zoals de gas-, electriciteits- en waterleidingnet, riolering, telefoonkabels, etc. Dus de stacaravan is in feite voor veel mensen een tweede vakantiehuisje geworden.

Zijn stacaravans onroerend goed?

Sinds de introductie van het nieuw Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van de grond ook door natrekking de eigenaar van de onroerende zaak die op deze grond is geplaatst. Dus indien er een stacaravan op de grond is geplaatst kan het door natrekking de eigendom worden van de grondeigenaar. Over dit vraag zijn er in de afgelopen jaren een aantal juridische procedures geweest waarin de vraag aan de orde was gekomen of stacaravans als onroerende zaak moeten worden gezien. Volgens de bepalingen van de wet is elke zaak die duurzaam met de grond is verenigd onroerend. De Hoge Raad heeft deze stelling in een aantal arresten uitgewerkt en het blijkt dat een zaak duurzaam met de grond is verenigd als dit object naar zijn aard en inrichting bestemd is om langdurig en duurzaam ter plaatse te blijven. Het feit dat er een technische mogelijkheid bestaat om dit object te verplaatsen is niet belangrijk. Daarom vallen stacaravans, mobile bungalows en chalets binnen de categorie “duurzaam met de grond verenigd” en zullen dus bijna altijd beschouwd worden als een onroerende zaak. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de stacaravanbezitters. Immers, de juridische en fiscale status van een stacaravan die als onroerend wordt aangemerkt is anders dan de positie van een roerende stacaravan.

Een stacaravan is dus onroerend als het aan de volgende 3 criteria voldoet: 1. De stacaravan of chalet is duurzaam met de rond verenigd. Hiervan is er altijd sprake als de stacaravan naar zijn inrichting en aard bestemd is om ter plaatse duurzaam te blijven staan. 2. Voor iedereen is het zonder twijfel duidelijk dat de stacaravan gebouwd is en bestemd is om ter plaatse duurzaam te blijven staan. 3. Indien er twijfel ontstaat over de eerste 2 punten wordt er gekeken naar de in de maatschappij geldende verkeersopvattingen die de doorslag altijd zullen geven. Omdat bijna alle chalets aan deze criteria zullen voldoen kan men concluderen dat stacaravans als onroerend goed worden beschouwd. Er is echter een uitzondering voor de stacaravans die voor 1992 op de grond waren geplaatst en nog steeds op dezelfde plek staan. Het nieuwe Burgerlijk Wetboek was ingevoerd in januari 1992. Het oude Burgerlijk Wetboek had echter een andere definitie van onroerend goed. Op grond van de Overgangswet voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek zijn de eigenaren van zaken die op grond van de oude wet als roerend waren beschouwd ook eigenaar gebleven onder de nieuwe wet. Dit is dus ook van toepassing op de stacaravanbezitters.

Juridische gevolgen voor stacaravanbezitters

Het belangrijkste gevolg van het feit dat stacaravans als onroerende zaken worden beschouwd is de eigendomspositie van de stacaravan – onroerende zaken die op de gehuurde grond van iemand anders staan, worden door de natrekking eigendom van de eigenaar van de grond. Dus de eigenaar van de grond waarop de caravan is geplaatst wordt ook de eigenaar van het chalet. Maar omdat er echter bijna altijd sprake is van een huurovereenkomst tussen de stacaravanbezitter en de grondeigenaar, behoudt de caravanbezitter het recht om de stacaravan weg te nemen aan het einde van de huurovereenkomst. Dit geschiedt op grond van de huidige huurwetgeving. Daarom kan men spreken van de economische eigendom van de stacaravanbezitter en de juridisch eigendom van de eigenaar van de grond. Economisch belang wordt gedefinieerd als het financiële belang dat de stacaravanbezitter bij de stacaravan heeft omdat hij het recht heeft om de caravan bij de beëindiging van de huurovereenkomst weg te nemen. Economisch belang staat gelijk aan de waarde van de stacaravan zonder de standplaats. Dit betekent dat de stacaravanbezitters wel bescherming hebben op grond van de huurovereenkomst. Dus men behoudt altijd het recht om de caravan weg te nemen ( wegneemrecht ) bij de beëindiging van de huurovereenkomst of bijvoorbeeld bij faillissement van de grondeigenaar. Naast de huurovereenkomst kan de caravanbezitter altijd een vordering op de grondeigenaar instellen wegens ongerechtvaardigde verrijking.

In de praktijk zal de grondeigenaar bijna altijd het wegneemrecht van de stacaravanbezitter respecteren en dus zal de vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking vervallen. Maar als de grondeigenaar zich wel op de eigendom van de stacaravan beroept, dan begint een verjaringstermijn te lopen van 5 jaar. Binnen dit 5 jaar moet de caravanbezitter de vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking altijd indienen, anders vervalt zijn recht.

Recht van opstal op de stacaravan vestigen

Het recht van opstal is het ( zakelijk ) recht om de eigendom van een onroerende zaak te hebben op de grond van de grondeigenaar gedurende een periode van maximaal 50 jaar. Door het vestigen van het opstalrecht kan dus worden volkomen dat de eigenaar van de grond waarop de stacaravan staat ook een juridisch eigenaar wordt van de onroerende caravan zelf. Dus het voordeel van het opstalrecht is dat de stacaravanbezitter het volledige eigendom van de stacaravan behoudt. Maar er zijn ook 2 belangrijke nadelen van het recht van opstal: Ten eerste moet men de onroerende zaak belasting over de stacaravan betalen omdat de caravan er zelfstandig voor wordt aangeslagen. Ten tweede zijn er zeer hoge kosten verbonden aan het vestigen van het opstalrecht, zoals de kosten voor de notaris en het kadaster. Tenslotte is ook de medewerking van de grondeigenaar vereist wat ook extra kosten met zich kan meebrengen. Daarom is het aan te raden om het recht van opstal alleen te vestigen als het luxe stacaravans betreft met een grote waarde en als men veel zekerheid wil.

Recreatiegrond voor de stacaravan kopen

De laatste jaren bieden sommige grondeigenaren op de recreatieparken en campings recreatiegrond voor de stacaravanbezitters te koop aan. Zoals ook met het opstalrecht, zal de stacaravanbezitter de eigendom van zijn caravan behouden als hij de grond koopt waarop het chalet is geplaatst. Dus het grote voordeel van het kopen van de recreatiegrond voor de stacaravan is dat de eigendomsproblematiek meteen is opgelost. Daarnaast zal de stacaravanbezitter niet langer afhankelijk zijn van de jaarcontracten. Maar er is ook een nadeel van het kopen van de recreatiegrond – de houder van het recreatiepark of de camping waar de rond is gekocht zal steeds de regels bepalen die ter plaatse gelden zoals bijvoorbeeld hoe de plaats moet worden onderhouden, de tarieven die verschuldigd zijn voor het gebruik van de faciliteiten etc. Daarom is het heel belangrijk om bij het kopen van de stacaravangrond goede afspraken met de eigenaar van de recreatiepark of ondernemer te maken en deze goed op papier vast te leggen. Zoals ook met het recht van opstal, moet men de onroerende zaak belasting over de grond waarop de stacaravan staat en over de stacaravan betalen. Daarom is het kopen van de stacaravangrond alleen aan te bevelen als de plaats en de ligging daarvan zeer goed zijn en men van plan is om voor de komende 10-15 jaren deze plaats volledig voor de vakanties te gebruiken.

Juridische gevolgen van de koop en verkoop van de stacaravan

Zoals gezegd, bezit de stacaravanbezitter wiens stacaravan op iemand anders grond is geplaatst alleen de economische eigendom van deze caravan. Daarom is het belangrijk om bij de verkoop van de stacaravan de koper in te lichten dat hij alleen de economisch eigendom oftewel wegneemrecht koopt en geen juridische eigendom. In principe is het vanuit het financiële standpunt niet belangrijk omdat de economisch eigendom steeds gelijk staat aan de waarde van de stacaravan. Wat wel belangrijk is dat de grondeigenaar wel moet instemmen met de nieuwe stacaravaneigenaar omdat hij als huurder van het stukje grond waar de caravan staat wordt aangemerkt. Dus er moet in dit geval een nieuwe huurovereenkomst worden ondertekend voor de standplaats van de caravan. Bij het verkopen van de stacaravan gelden er geen vormvoorschriften. De verkoop hoeft dus niet schriftelijk vastgelegd te worden, het kan ook mondeling gebeuren. Maar het is wel aan te bevelen om zulke dingen wel op papier vast te leggen. Dezelfde geldt ook voor de huurovereenkomst tussen de bezitter van de stacaravan en de eigenaar van de grond. Bij het kopen van de stacaravan moet wel de overdrachtsbelasting betaald worden. De koper van de caravan moet altijd binnen 2 weken na de koop een aangifte indienen bij de Belastingdienst. De overdrachtsbelasting bedraagt tegenwoordig 6% van de koopprijs. Als het echter niet geheel duidelijk is of de stacaravan als roerend of onroerend goed moet worden aangemerkt en of er overdrachtsbelasting moet worden betaald kan men het beste contact maken met de Belastingdienst om mogelijke boetes te voorkomen.


57 Reacties op “Wetgeving en Juridische Status van Stacaravans”

 1. J. Duisters zegt:

  Vraag:

  Mag je een stacaravan op je eigen grond plaatsen?

  • Jazeker, mits het bestemmingsplan van de grond waarvan u eigenaar bent dit toestaat. Het beste is om daarover contact op te nemen met de Gemeente. Een andere mogelijkheid is om online het geldende bestemmingsplan op te zoeken, veel Gemeenten publiceren dit inmiddels online.

   Met vriendelijke groet,

   Marco Kalmijn

 2. Geachte heer/ mevrouw,

  Naar aanleiding van uw artikel het ik de navolgende vraag.

  Is er bij het opstellen van uw artikel rekening gehouden met:

  1. de positie die een curator zal gaan innemen ten aanzien van het juridische eigendom in een faillissement situatie?

  2. de positie die een hypotheek houdende financier (bank) zal gaan innemen ten aanzien van de stacaravans die door de natrekking onderdeel zijn gaan uitmaken van de grond waarop de bank haar hypotheekrecht heeft rusten ?

  3. Is er rekening gehouden met de eventuele consequenties van het bodemvoorrecht van de fiscus op de stacaravan (voor zover aangemerkt als roerend) ?

  Met vriendelijke groet,

  Marco Kalmijn
  advocaat / curator te Leeuwarden

 3. Richard zegt:

  Vraag

  Indien een campingeigenaar vraagt om de stacaravan elders op het terein te plaatsen,wie draait hier voor de kosten op?Na 20 jaar deze plek te hebben gehad,vaarvan de laatste 3 jaar een andere eigenaar van de camping.En kan ik dit weigeren?

 4. G zegt:

  vraagje:

  Ik heb een stuk landbouwgrond in Eindhoven. Nu wil ik hier een stacaravan op plaatsen voor lunchruimte ed. Mag dit eigenlijk wel?

  Alvast dank voor antwoord.

  mvg.G

  • marco franken zegt:

   hallo
   heb jij ondertussen antwoord gekregen op je vraag ???
   ik wil dat namelijk ook gaan doen in utrecht.

   • MFC zegt:

    Beste mensen,

    Hoe is de situatie voor een grondeigenaar als de huurder zijn huur al geruime tijd niet betaald? Mag de chalet of caravan na een bepaalde tijd verwijderd worden of gaat zo iets via de rechter?

 5. Arie zegt:

  Wij zijn in het bezit van een huurovereenkomst dd.7 maart 2006. deze overeenkomst is voor een periode van een jaar, doch wordt automatisch telkens voor de duur van een jaar verlengd onder de dan geldende voorwaarden.
  Hebben wij, bij een eventueel faillisement van de grondeigenaar het recht om het chalet weg te halen (wegneemrecht) dit op basis van de huurovereenkomst
  Gaarne antwoord per mail svp.
  Met vriendelijke groet
  Arie

 6. Harry zegt:

  Ik heb een stacaravan op een ruime kavel ( 3000m2) in eigedom.
  Ik loop tegen verschillende problemen aan inzake adres aanduiding. Dit betreft de nutsvoorzieningen maar ook waarborgen van de veiligheid als er bijvoorbeeld hulpdiensten nodig zijn als, politie, arts, ambulance, brandweer enz.
  Ik heb de gemeente verzocht om een dit adres op te nemen in het BAG, dit wordt tot nu toe geweigerd, moet ik dit accepteren?

 7. annet zegt:

  onze campingeigenaar verplicht ons om een caravanverzekering af te sluiten (stacaravan) .we staan daar al 20 jaar en nu moet het van de een op andere dag mag hij ons dit verplichten !

  mvg annet

 8. peter zegt:

  Goedendag,

  Ik pacht nu een stuk grond van de camping eigenaar. Punt is we willen er een nieuwe stacaravan laten plaatsen op de huidige plek. Omdat wij elders gaan kijken wil hij dat hij hem op ze plaats zet en aansluit terwijl het bedrijf dat kan doen met gekwalificeerd personeel. Wij moeten get dus verplicht bij de eigenaar onderbrengen en 500 euro betalen. Iets waar mijn voorkeur niet naar uit gaat. Ik pacht dus grond en alleen hij mag moet dat doen.

  Mag dit allemaal zomaar.

 9. Chantal zegt:

  Wat een goed artikel! Fijn dat er wat duidelijk wordt gegeven over wetgeving rondom stacaravans.

 10. g fennema zegt:

  Wij gaan de stacaravan verkopen er is al bijna een nieuwe
  Eigenaar maar moeten wij dan ook nog voor het hele jaar sta geld betalen

 11. Judith zegt:

  Hallo
  Ik wil een stacaravan met aanbouw kopen op gepachte grond.
  Kun je hier of kan iemand mij helder uitleggen of je een hypotheek kunt krijgen voor dit.
  Het is duurzaam met de grond Verenigd en aangesloten op de nuravoorzieningen.
  Ik hoop het van wel !
  Groet Judith

  • Lisette zegt:

   Ben jij hierover al wat wijzer geworden Judith? Ik zou dit n.l. ook heel graag willen weten. Het betr. overigens een 1e woning ( het schijnt dat er verschil in zit, indien men al een woning bezit of niet). Groetjes!

 12. Shelley zegt:

  Hallo,

  Wij willen een stuk grond kopen waar nu een vervallen chalet op staat. Dit heeft bestemmingsplan wonen en op deze grond heeft altijd al een chalet gestaan als hoofdverblijf.

  Deze willen wij of renoveren of slopen en een nieuw chalet bouwen.

  Weet iemand of je voor het slopen en opnieuw opbouwen ook weer vastzit aan allerlei regels en wetten vergelijkbaar met een echt huis bouwen? Of kun je vergunningsvrij en zonder extra toestanden het chalet op dezelfde plek weer opbouwen.

  Wij komen er niet uit. Want renoveren kon volgens de makelaar niet vanwege de slechte staat.

  Ben benieuwd of iemand hier antwoord op kan geven

 13. WallyJenny15 zegt:

  Beste, het is echt een heel interessant artikel. Toch heb ik nog een vraagje.
  Stel dat jij je stacaravan wil verkopen, kan de eigenaar van de grond je verplichten bij verkoop om de stacaravan te verplaatsen naar een andere camping en het huurcontract verbreken?
  Met vriendelijke groeten,
  Jennifer De Clerck

 14. e van den bronk zegt:

  Wat is het juridisch status van een stacaravan, aangesloten op licht,water en riolering op een camping in Italië.
  Hij staat daar reeds 40 jaar en volgens de gemeente moet hij nu weg.
  Bestaat er niet zo iets als gewoonterecht ?

 15. Renzo zegt:

  Hallo,

  Dit is een zeer interessante forum, mijn zus heeft aangeboden om op haar grond een chalet te plaatsen zodat ik gelijkvloers kan wonen. Waar moet ik rekening mee houden en hoe pak ik dit het best en juridisch goed aan??

 16. Anita zegt:

  Hallo, Hopelijk kan iemand mij antwoord geven op de volgende vraag, ik heb in mei van dit jaar 2017 een chalet gekocht op een camping gehuurde grond, nu hebben en aantal eigenaren bericht gekregen dat zij binnen korte termijn weg moeten, omdat ze de camping opnieuw willen indelen. Mensen krijgen een nieuwe plek aangeboden, maar verplaatsen of slopen is voor eigen kosten. Nu is mijn vraag kan dit zomaar en op zo`n korte termijn? kan je hier als eigenaar iets tegen doen? En wat ik schandalig vindt is dat de camping dit natuurlijk al lang wist en gewoon een aantal verkopen van chalets door hebben laten gaan zonder dat ze de mensen op de hoogte hebben gesteld van hun plannen. Ikzelf maar ook nog meer mensen hadden deze aankoop nooit gedaan als we dit hadden geweten want je kan het niet meer kunt verkopen, en de andere optie is laten slopen als je chalet niet te verplaatsen is. Mag dit juridisch wel? Alvast bedankt voor de reacties

  • Fons zegt:

   Hallo Anita,

   Heb jij al reacties gekregen ? Wij zitten in een vergelijkbare situatie als jij. Ik hoor het graag.
   Vriendelijke groet,
   Fons

  • jan dijkstra zegt:

   wij moeten de camping verlaten. mag niet verkocht worden, en de stacaravan opruimen. kosten opruimen zijn voor ons.

   is hier wat tegen te doen?

   • A bakker zegt:

    Advies. Ga naar juridisch loket.
    Wij hebben sloopkosten betaald1500 euro. En nu wordt onze caravan verhuurd hebben ook een afspraak gemaakt bij het juridisch loket

 17. Boom eigenaar valt bij storm op mijn caravan en schuur alles kapot staangeld betaald en nu de plaats vrij maken alles betalen is dit recht >v

 18. John zegt:

  Een (vriend) heeft een caravan betaald voor mij van 12000 euro en de caravan staat op mijn naam nu wil hij de caravan verkopen terwijl we toen der tijd een mondelinge afspraak hadden dat ik er 30 jaar over nog doen om hem af te betalen maar ik hoorde elke x maar niks van hem
  Wie is nu de eigenaar ? Het enige wat hij heeft is de aankoopsbon

 19. J.Bos zegt:

  Vraag; camping eigenaar stopt mag hij Campeerders verplichten om hun stacaravan plek leeg áchter te laten op 31-12-2019
  Volgende vraag; heeft hij een zorgplicht om Campeerders uit te kopen.
  Laatse vraag; Camping eigenaar is juridisch eigenaar van de caravan omdat het opstal op zijn grond staat kan ik alles dan gewoon achterlaten zonder een verplichting tot opruiming 31-12-2019.

 20. Veen zegt:

  Wij hadden een stacaravan een buurman wilde ons plek er bij de beheerder is bevriend met de beheerder de huur werd opgezegt omdat wij voor het eerst te klikken Aat waren met betalen opeens was onze caravan weg schuttingen 1500 euro. Privé spullen wij mochten niets pakken zonder rechter de buurman heeft de plek er bij alles ook kunst foto.s kleding alles lag er omdat wij ons huis verkochten stonden privé sauna lullen daar en in de blokhut 20.000 euro schade ze hebben in onze privacyverklaring RIVE papieren gezeten alles weg ook al betaalde wij ook dan mochten we er niet op nooit overlast geweest keurig gedragen Sleen om de plek mag dit .het is toch bij stelen huisvredebreuk inbreuk op onze privé we zijn niet eens in gelegenheid gesteld onze privé eigendommen te pakken graag a u b advies mvg claudia

 21. Jan zegt:

  Een vraag

  Moet er bij de aanschaf van een stacaravan, op de grond van een camping (huurgrond, jaarcontract), ook overdrachtsbelasting betaald worden. De campingeigenaar houdt vol dat dat niet hoeft, maar op het internet lees ik dat overdrachtsbelasting wel verschuldigd is.

  Wie heeft er gelijk?

  • Veroni zegt:

   Bij mijn weten is dit niet het geval. Wij hebben ook een stacaravan verkocht op gehuurde grond. Het is geen onroerend goed want het is verplaatsbaar (wielen)

 22. Johnk577 zegt:

  In fact when someone doesnt understand then its up to other visitors that they will help, so here it takes place. cbkebaeefcgb

 23. wilma zegt:

  hallo heb een vraag ik heb een chalet gekocht,en heb eenmalig infrastructuur van 1250,00 moeten betalen.nu wil ik hem weer verkopen maar de nieuwe eigenaar moet dat ook weer betalen,klopt dat.vind het raar dat er drie keer dat bedrag moet betalen op de zelfde chalet.

 24. J k zegt:

  Als ik de caravan in een kraan hang ..van de grond af
  ?

 25. Mirjam zegt:

  Wij hebben een 7 jaar oud chalet op wielen gekocht en op huurgrond, jaarlijkse verlenging huur. Chalet mag niet verhuurd worden. Is voor eigen gebruik. Is geen WOZ waarde bekend. Eigenaar park betaalt OZB voor grond. Wordt aan ons in rekening gebracht. Volgens eigenaar park zijn we geen overdrachtsbelasting verschuldigd. We lezen anders op diverse sites. We hebben belastingdienst gebeld. Na 35 minuten met diverse figuren gesproken te hebben geen antwoord. We moeten de inspecteur maar aanschrijven. Snapt u het nog? Wij niet in ieder geval. Wat is nu wijsheid om te doen in ons geval?

 26. Charlet S zegt:

  Op hoeveel afstand moeten caravans wettelijk staan van elkaar? En moeten die ten aller tijden kunnen uitgetrokken worden igv brand?

 27. Esmeralda Garten zegt:

  Interested in advertising that costs less than $50 every month and sends tons of people who are ready to buy directly to your website? Please send me a reply here: mia4675whi@gmail.com to get more info.

 28. Ron zegt:

  Goedemorgen ik heb een kennis en die kon door geld problemen haar staangeld niet betalen. Nou lag het bij de deurwaarder en heb ik het betaald. Nu heb ik kopers voor de caravan en zeg de beheerder dat die niet verkocht mag worden omdat de overeenkomst hebben afgesloten met de eigenaar omdat er niet betaald was. Mag dit zomaar want met de verkoop komt ze uit de schulden en nu gaat ze alleen maar dieper

 29. Halley Monahan zegt:

  Trying to find powerful online marketing that isn’t full of BS? Sorry to bug you on your contact form but actually that was the whole point. We can send your promotional message to websites through their contact pages just like you’re reading this message right now. You can specify targets by keyword or just go with bulk blasts to websites in any country you choose. So let’s say you’re looking to push through an ad to all the interior decorators in the USA, we’ll grab websites for only those and post your promo to them. Providing you’re promoting a product or service that’s relevant to that type of business then you’ll receive an amazing response!

  Shoot me a reply to evie2535gre@gmail.com for the details

 30. Henk Hoogeveen zegt:

  Vraag: wij hebben een stacaravan op gehuurde grond van RCN in Doorn
  Ook hier zijn wij inmiddels op de hoogte gebracht van het feit dat het Juridisch eigendom overgaat in economisch eigendom, maar, we zijn er achter dat RCN BV de grond huurt van een kerkelijke stichting.
  Kan een huurder dus aanspraak maken op juridisch eigendom ?

  Mvg,

  Henk Hoogeveen

 31. Blanche Chaves zegt:

  Are you seeking effective online marketing that actually gets good results? I apologize for sending you this message on your contact form but actually that was the whole point. We can send your advertising text to websites through their contact pages just like you’re getting this note right now. You can specify targets by keyword or just execute bulk blasts to websites in the country of your choice. So let’s assume you need to push through an ad to all the plumbing companies in the United States, we’ll grab websites for just those and post your ad message to them. Providing you’re promoting some kind of offer that’s relevant to that type of business then your business will get an amazing response!

  Type up a quick note to alfred3545will@gmail.com to find out more info and pricing

 32. Jamika Vanish zegt:

  Are you seeking powerful advertising that actually gets good results? Sorry to bug you on your contact form but actually that was the whole point. We can send your promotional text to websites through their contact pages just like you’re receiving this message right now. You can target by keyword or just execute bulk blasts to sites in the location of your choice. So let’s assume you need to push through a message to all the contractors in the United States, we’ll scrape websites for just those and post your ad text to them. Providing you’re promoting a product or service that’s relevant to that niche then your business will get an amazing response!

  Write a quickie email to john2830bro@gmail.com for details on how this works

 33. baukje zegt:

  Dag,
  Wij wonen zelf achteraf op een soort boerderij en wij willen een stacaravan plaatsen voor eigen gebruik.
  Ik wil namelijk op mezelf wonen, maar vind huren enorm duur en weggegooid geld. zodoende heb ik als idee een stacaravan aan te schaffen en deze dus elders bij ons thuis neer te zetten en hierin te wonen.
  Mag dit?

 34. aart van zon zegt:

  ik heb een stacaravan gekocht maar mijn ex vriedin staat ook op het koopcontract maar ik hebt hem zelf betaald heeft zij er nu ook recht op

 35. Rokas Galatiltis zegt:

  Hi,

  We are building the short term accommodation for our drivers to sleep twice a month in the mobile containers.

  1. What regulations will take place and what documents do we need ?
  2. Which zoning plan land we can use to do so?

  Thanks

 36. Alie Boskamp zegt:

  Goedemorgen,
  Ik heb een chalet op een camping aan het water vanaf 2003 de eigen naar waar ik nooit oroblemen mee had tot vorige jaar.
  Mijn zoon heeft een bouwtekening ingelebmverd in 2016 om een vlonderterras van 8 x 5 te plaatsen hij kreeg een accoord verklaring met handtekening van de eigenaar vorig jaar 2019 in oktober kom hij kijken zeg wat is dit mooi met een pluimpje mijn man is ongeneeslijk ziek wat we vorige jaar kreeg te horen.
  Hij is maart dit jaar geopareerd aan darmkanker met uitzaaiingen in de lever direct naar de oparatie zijn we naar de camping gegaan omdat we daar wel de veiligste waren.
  Er gebeude op onze plek rare dingen er werd zomaar spullen weggehaald of gestolen met harde vuurwerk werd er s.nachts gegooid.
  Partytent die goed verankerd zat vloog omaar uit de niets de lucht in.
  De eigenaar dreigt en chanteert ons om mijn plek op te zeggen als ik een advokaat in de handen zou nemen er staan veel gezinnen die al 33 jaar niet tegen hem praten de gemeente doet er niks mee want het is eigen grond hij staat nergens bij aangeschreven ik ben een vrouw vin hij heeft mij bedreigd om mij een pak rammel geven als ik toch door zet ben bang dat het uit de hand loop
  Ik wil mijn caravan verkopen zelfs dat wordt geweigerd hij hou alles tegen om te treiteren

 37. Mira zegt:

  Wij hebben een nieuw chalet gekocht (inclusief grond) per mei 2020 via een vakantiepark. Nu ontvangen we van de gemeente een brief dat wij geen gemeentelijke vergunning hebben aangevraagd. Zijn wij als eigenaar hiervoor verantwoordelijk of is dit het vakantiepark? Er stond eerder (van een andere eigenaar) een chalet/stacaravan) op deze plek.

 38. Peter zegt:

  Wie kan mij helpen, we zijn teneinde raad. Door de huizen te kort en de hoge huur Hebben mijn ouders een stacaravan gekocht voor me op een camping .maandelijks betaal ik ze af ,bij afbetaling komt de caravan op me naam te staan . Nou mag ik van de eigenaar niet op de camping verblijven omdat het niet op mijn naam staat en zitten me ouders opgescheept met een caravan. Ik woon al jaren in bij me ouders en val onder eerstegraads familie. Mag er en nou wel verblijven of niet

 39. barbara zegt:

  Bij ons op de camping worden ineens caravans van ouder dan 30 jaar weggestuurd.
  Deze camping is van oorsprong geschonken aan de mensen in het dorp.
  Nu willen ze meer huur chalets bv er op zetten maar dat mag niet.
  Maar hetvergste is dat de mensen met hun caravan’s wel weg moeten terwijl ze er nog goed uit zien.
  Het is een groot bedrijf die hier het beheer heeft. ze zijn geen eigenaren.

 40. Leming zegt:

  Heeft u financiële hulp nodig? of je hebt een lening nodig, neem contact met ons op, wij bieden: leningen tegen een lage rente van 2%. met een 100% tevredenheidsgarantie en betaalbare terugbetalingsschema’s
  neem nu contact met ons op via e-mail: hbal9633@gmail.com

 41. Truist Bank zegt:

  Heeft u om welke reden dan ook een lening nodig, neem dan vandaag nog contact met ons op via truistbank007@gmail.com

 42. williams zegt:

  Ik heb net mijn eerste persoonlijke lening afgesloten en ik moet zeggen dat ik enorm onder de indruk ben van hoe eenvoudig de diensten zijn. Ik hoefde alleen maar te solliciteren, het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen! Ik kreeg toen binnen ongeveer 10 minuten te horen dat ik was geaccepteerd en dat het geld was goedgekeurd en op weg was naar mijn bank na het indienen van de vereiste informatie en ik ontving een lening van $ 35.000 USD! Uiterst indrukwekkend. Nu heb ik mijn eigen auto en heb ik ook mijn eigen bedrijf dankzij de heer peter LENINGSBEDRIJF. Vraag vandaag nog uw lening aan zonder enige stress met peter LOAN FIRM e-mail ze nu op (peterhelps01@outlook.com). Bedankt.

 43. williams zegt:

  I have just taken out my first personal loan and i must say i am extremely impressed as to how straightforward the services is. All i had to do was applied and filled out the application form and submit it! I was then told in about 10 minutes that i was accepted and that the funds has been approved and on the way to my bank after submitting the required information’s and i received a loan of $35,000 USD! Extremely impressive. Now i have my own car and also have my own business thanks to mr peter LOAN FIRM. Apply for your loan today without any stress with peter LOAN FIRM email them now on ( peterhelps01@outlook.com ). Thanks.

 44. Vonn Hartman zegt:

  Hebben ons chalet per 1 juni 2021 verkocht. Waarom moet ik dan weer een rekening betalen voor 2022. Is toch vreemd.

 45. Maria zegt:

  Hallo,

  Lening getuigenis tussen individu

  Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten … enz. Twee van mijn collega’s ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: jopie.mandemakers@financier.com

  WhatsApp : +31687941330

Plaats een reactie